Een berg verzetten begint met de eerste schep !

Vertrouwenspersoon

                                                                                                 blijf-er-niet-mee-zitten

Waarom een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor uw organisatie?

Als goed werkgever wil je dat je mensen zich prettig en veilig voelen in hun werk, op de werkplek en in hun werkomgeving. Helaas, ook tussen collega’s vinden voorvallen plaats die dat gevoel van veiligheid aantasten. Ongewenst gedrag kan zich op verschillende manieren manifesteren. Discriminatie, pesten, seksuele intimidatie, agressie door collega’s, het gevoel constant op je hoede te moeten zijn zijn de meest voorkomende situaties. Maar ook het weet hebben van- of het vermoeden van misstanden (klokkenluidersregeling) komt voor. Maar ook een sluimerend arbeidsconflict kan datzelfde gevoel van onveiligheid oproepen. Het is niet altijd gemakkelijk dit binnen de organisatie bespreekbaar te maken. Dan is het belangrijk een onafhankelijke vertrouwenspersoon te kunnen benaderen en daarmee te bespreken welke oplossingen er mogelijk zijn.

Voor kleinere organisatie (MKB of vrijwilligersorganisaties) is het Fair Care omgangsprotocol ontwikkeld.

Op dit moment actueel actief als vertrouwenspersoon bij:

  • Gemeente Borne
  • Staring College Lochem en Borculo
  • Samen Twente (voor meldingen van vermoeden van misstanden)
  • 11 basisscholen vallend onder Stichting De Poolster, Lochem e.o.
  • PMQ Goor
  • Onderhoud Enschede
  • Events Deventer

Cijfers over ongewenste omgangsvormen.                                      Bron: NEA 2018 (TNO|CBS)

Voorkomen intern ongewenst gedrag

Veel medewerkers hebben last van ongewenst gedrag, maar weten vaak niet waar ze met hun klachten terecht kunnen. Soms leidt dit tot arbeidsverzuim, een enkele keer komt het voor dat de medewerker vertrekt. Het aanstellen van een (onafhankelijke) vertrouwenspersoon helpt de omvang van ongewenst gedrag terug te dringen en verlaagt de drempel om het bespreekbaar te maken.  Door een vertrouwenspersoon in uw organisatie aan te stellen geeft u een helder signaal dat u een goede werksfeer en het welzijn van uw medewerkers belangrijk vindt en laat u zien dat een respectvolle omgang de norm is.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Als de medewerker het gevoel heeft dat hij of zij nergens gehoor vindt of met niemand over zijn probleem durft te praten, biedt de vertrouwenspersoon een luisterend oor, ondersteunt de medewerker bij het tegengaan van het ongewenste gedrag. Samen kijken we naar mogelijke oplossingen en vervolgstappen. Er wordt geen vervolgstap gezet zonder dat de medewerker dit zelf wil.

Jaarlijks wordt een geanonimiseerde rapportage gemaakt die wordt besproken met het management en de ondernemingsraad. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht.

Johan Kippers heeft ruim achttien jaar ervaring als vertrouwenspersoon en kan deze functie voor uw organisatie invullen.  

foto Johan uit AO Magazine - kopie (640x427)

Kippers HRM Advies
Laan van Westerkappeln 5
7437 XG Bathmen
telefoon: 0651 783 405
info@kippershrm.nl
KvK 55994679