Een berg verzetten begint met de eerste schep !

Faire Care

Elke organisatie, stichting of vereniging wil een sociaal veilige ruimte bieden voor iedereen die zich actief inzet om missie en doelen te realiseren.

Voor bedrijven zijn dat de medewerkers, stagiaires, ingehuurd personeel, etc. Bij verenigingen en stichtingen zullen het vaak vooral vrijwilligers zijn.

Een organisatie hanteert de Fair Care gedragscode en protocol. Hierin wordt in heldere bewoordingen uitgelegd wat wordt verstaan onder ongewenst gedrag en wat je als medewerker/vrijwilliger kunt doen als je daar toch mee te maken krijgt.

Dit betekent onder meer:

 • een veilige (werk)omgeving waarin alle medewerkers en vrijwilligers tot hun recht komen en waar geen onderscheid wordt gemaakt op basis van herkomst, gender, leeftijd, handicap of beperking;
 • van iedere medewerker of vrijwilliger wordt verwacht, zich collegiaal en respectvol te gedragen en ongewenste omgangsvormen te vermijden, ongeacht eventuele verschillen die tussen hen bestaan; 
 • ongewenst gedrag zoals (seksuele)intimidatie, pesten, agressie/geweld of discriminatie worden niet getolereerd;
 • iedereen die zich inzet voor de organisatie behandelt hier de ander met respect;
 • meningen mogen verschillen; je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn om elkaar te respecteren.

De Fair Care gedragscode is van toepassing op iedereen die betrokkenen is bij de organisatie.

Ongewenst gedrag is helaas niet altijd te voorkomen, maar door het bespreekbaar te maken hopen we dat dit leidt  tot een veiliger en prettiger (werk)omgeving.

Heb je tóch ongewenst gedrag ervaren, dan kun je dit melden:

 • Bij een leidinggevende binnen de organisatie;
 • In een vereniging of stichting:
  • Als deze er is: bij de Vertrouwenscontactpersoon, die je kan adviseren wat de mogelijkheden zijn
  • bij een van de bestuursleden 
 • bij de onafhankelijke Vertrouwenspersoon, die je kan ondersteunen en adviseren. De organisatie/vereniging heeft contactgegevens beschikbaar op de website of andere publicatiewijze.
Kippers HRM Advies
Laan van Westerkappeln 5
7437 XG Bathmen
telefoon: 0651 783 405
info@kippershrm.nl
KvK 55994679