Een berg verzetten begint met de eerste schep !

AVG

Kippers HRM Advies houd zich aan de privacywet (AVG). 

Dit betekent:

 • dat wij slechts die gegevens bewaren die voor een goede uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk zijn;
 • dat wij gegevens niet langer bewaren dan voor het werk of de wet strikt noodzakelijk is;
 • dat gegevens nooit worden doorgegeven aan andere personen of instanties, tenzij dit wettelijk verplicht is;
 • dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij hier zorgvuldig mee omgaan;
 • dat u te allen tijde uw gegevens (of door u verstrekte bedrijfsgegevens) kunt inzien.

Gebruik van persoonsgegevens:

In ons advieswerk hebben wij soms de volgende informatie over u of uw organisatie nodig:

 • naam, telefoonnummer, mobiele nummer, email-adres van contactpersonen;
 • afhankelijk van het soort opdracht kunnen soms personeelsgegevens aan ons worden verstrekt;
 • er kan sprake zijn van verslaglegging van bijeenkomsten, gesprekken of coaching.

De wet noemt dit ‘persoonsgegevens’ die wij alleen mogen gebruiken als wordt uitgelegd met welke reden deze worden bijgehouden. 

We bewaren genoemde informatie zo lang als nodig is om de opdracht naar behoren af te handelen, en daarna totdat duidelijk is dat er geen vragen meer zullen komen over deze opdracht. Sommige informatie bewaren wij langer omdat dit wettelijk verplicht is. Wij moeten bijvoorbeeld facturen en urenverantwoording zeven jaar bewaren als bewijsstukken voor de Belastingdienst. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 

Wij verstekken persoonsgegevens nooit aan andere bedrijven of instellingen tenzij dat wettelijk verplicht is. 

Inzage en wijzigen van gegevens.

 Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen. 

U hebt de volgende rechten: 

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen; 
 • inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van u hebben; 
 • het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van uw persoonsgegevens; 
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 
 • intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van uw persoonsgegevens; 
 • uw gegevens anonimiseren of zodanig verwijderen zodat het niet meer herleidbaar is tot u als persoon;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens. 

Wij verstrekken u graag inzage in uw persoonlijke gegevens. Voor de zorgvuldigheid vragen wij u dan een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. 

Kippers HRM Advies
Laan van Westerkappeln 5
7437 XG Bathmen
telefoon: 0651 783 405
info@kippershrm.nl
KvK 55994679