Een berg verzetten begint met de eerste schep !

Erkend Intervisiecoach

plaatje intervisie 1

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij vakgenoten met elkaar meedenken en meepraten over vraagstukken en knelpunten in de eigen werksituatie. Denk daarbij aan: waar loop je in je werk tegenaan, waar heb je moeite mee of waar komt juist in díe specifieke situaties mijn irritatie vandaan? Er wordt gewerkt aan de hand van praktijkcasussen, zodat de opbrengst ook direct toepasbaar is.

in de praktijk is het vaak een ‘natuurlijke’ reactie dat voor elk vraagstuk direct meerdere oplossingsmogelijkheden worden aangereikt. Intervisie begint met het gericht stellen van vragen om zo, met behulp van het eigen én gezamenlijk analytisch en probleemoplossend vermogen, beter zicht te krijgen op de ingebrachte casus. Uiteindelijk geeft elk van de groepsleden aan hoe zij in die situatie zouden handelen. De casusinbrenger kijkt welke van de genoemde oplossingsmogelijkheden voor hem of haar toepasbaar zijn.

Methodiek

Binnen intervisie wordt een methodiek gebruikt, waarbij de aanwezige deskundigheid binnen het vakgebied wordt benut en ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit en professionaliteit in het werk. Intervisie beslaat een langere periode, met een kleine (5 tot 8 deelnemers), vaste groep deelnemers die één keer per zes tot acht weken bijeenkomen. Vooraf worden afspraken gemaakt over de ‘spelregels’, de doelstellingen en de werkwijze van intervisie. Het proces vraagt van de deelnemers dat deze zich kwetsbaar durven opstellen. Voorwaarde is dan ook wederzijds vertrouwen.

Begeleiding

Intervisie kan zowel in een zelfstandig werkende groep, als onder begeleiding van een externe intervisor (de procesbegeleider) plaats vinden. Wij kunnen u helpen een intervisietraject te starten en wij leren de deelnemers hoe intervisie werkt. Zij krijgen vaardigheden en de methodiek aangereikt waarmee de ontwikkeling van een persoonlijke professionele beroepshouding wordt bevorderd. De groepsleden worden getraind om ook de rol van intervisor (de interne procesbegeleider) in te vullen. Met het uitgereikte lesmateriaal is elke deelnemer in staat ook zelf een intervisiegroep te starten.

Desgewenst kunnen wij voor een intervisiegroep ook langdurig de intervisorrol blijven invullen.


Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor het door ons laten opstarten of begeleiden van een intervisietraject neem vrijblijvend contact met ons op. U kunt dat doen per telefoon: 0651 783 405 of per mail: info@kippershrm.nl .

Kippers HRM Advies
Laan van Westerkappeln 5
7437 XG Bathmen
telefoon: 0651 783 405
info@kippershrm.nl
KvK 55994679